14 มกราคม 2562 กรมควบคุมมลพิษหารือกรมฝนหลวงดับฝุ่นละออง กทม.

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_291865/

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาด PM2.5 เกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลว่าในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ยังมีแนวโน้มสูง โดยเฉพาะในเขตที่มีปัญหาการจราจรติดขัด อาทิ ถนนลาดพร้าว,วังทองหลาง และมีนบุรี เนื่องจากอากาศค่อนข้างปิด ประกอบกับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกดทับ โดยสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นละอองใน กทม.พบว่าร้อยละ 60เกิดจากรถติดขัด ปล่อยควันพิษ หรือไอเสียจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยกรมควบคุมมลพิษได้เชิญผู้ประกอบการรถรายใหญ่ของประเทศ มาพูดคุยและชี้ให้เห็นถึงปัญหา เพื่อให้เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากดีเซล เป็น”B20″แทน และหากการก่อสร้างรถไฟฟ้า 7 สายแล้วเสร็จ เชื่อว่าคนจะหันไปใช้บริการรถไฟฟ้า หรือรถสาธารณะมากขึ้น ก็จะลดค่า PM2.5 ลงได้ แต่ในระหว่างนี้กรุงเทพมหานคร ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่อง จึงได้หารือกับกรมฝนหลวง หากพื้นที่ใด มีค่าเกินฝุ่นละอองสูงในจุดวิกฤตจริงๆ ตั้งแต่ 150-160 ขึ้นไปติดต่อกัน 3-4 วัน ก็จำเป็นต้องขอความร่วมมือกรมฝนหลวงช่วยทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่าขอให้ประชาชนตรวจวสอบค่าฝุ่นละอองจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ คพ. ที่มีการตรวจวัดและได้ผลแม่นยำตลอด 24 ชม. โดยให้ตระหนักถึงอันตรายของ PM2.5 ที่มีขนาดเล็กมาก และให้ป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายด้วย